Minder restafval met het Nieuwe inzamelen

Een jaar na de invoering van het Nieuwe Inzamelen in de startwijken Emerald en Klapwijk blijkt dat het werkt. De gemeente gaat het nieuwe inzamelen daarom invoeren in de hele gemeente. Dit doen zij versneld. Niet meer wijk voor wijk, maar in één keer in heel Pijnacker-Nootdorp. Hoe meer afval we scheiden, hoe minder kilo’s restafval we over houden. Dit drukt niet alleen de kosten, het draagt ook bij aan het milieu.

Wethouder Hanneke van de Gevel legt uit:
Net als het Rijk, streeft Pijnacker-Nootdorp naar 100 kilo restafval per huishouden per jaar. Als je goed afval scheidt is dit haalbaar. Dit zien we duidelijk terug in de cijfers van Emerald en Klapwijk. Nu blijkt dat het Nieuwe inzamelen werkt, pakken we door, zodat we snel dichter bij onze 100 kilo-doelstelling komen. We zitten nu nog op 193 kilo restafval per huishouden en dat kan gewoon beter.”

Goede resultaten met het Nieuwe inzamelen
Na een jaar het nieuwe inzamelen blijkt dat inwoners uit de startwijken Emerald en Klapwijk hun afval veel beter scheiden. In 2018 hadden we gemiddeld per huishouden 193 kilo restafval, terwijl dit in Emerald 145 kilo was en in Klapwijk 124 kilo. Dat is echt een heel groot verschil. De invoering van het systeem duurde echter langer dan verwacht, waardoor de kosten ook hoger uitvallen. Zeker nu afvalinzameling sowieso meer kost is het belangrijk om snel door te pakken. Alleen zo kunnen we de kosten beperken.

Hanneke geeft aan waarom de kosten voor verwerking van afval gestegen zijn:
“Er is een extra rijksbelasting op het verbranden van afval en de kosten voor Avalex worden per gemeente anders berekend. We betalen nu niet meer voor het aantal huishoudens, maar voor de hoeveelheid werk dat Avalex heeft voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is een eerlijker verdeling binnen de zes Avalex gemeenten, maar kost ons helaas meer.”

Meer scheiden, minder kosten
Als gemeente hebben we afgesproken dat we alle kosten voor afval doorberekenen aan inwoners. Wanneer we blijven uitgaan van dit beleid, zal de gemeenteraad de afvalstoffenheffing eind dit jaar met 20% moeten verhogen. Hanneke begrijpt dat een kostenverhoging niet echt motiveert: “Hier zijn we ons zeker van bewust. We werken er daarom hard aan om de kosten voor afval te beperken. Met een versnelde invoering kunnen inwoners sneller meer afval scheiden, zodat we de kosten voor ons allemaal kunnen beperken. Een verhoging van de kosten is helaas niet te voorkomen, maar we kunnen een toekomstige kostenstijging wel zoveel mogelijk beperken als we met elkaar ons afval beter scheiden. Dit betekent minder kilo’s restafval en dus minder verbrandingskosten.”

Hoe gaan we HNI versneld doorvoeren?
Begin 2020 maken we een plan voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in alle wijken met kliko’s aan huis. Dit plan gaat voor de hele gemeente tegelijk de inspraak in. Daarna gaan we per wijk de ondergrondse containers voor restafval plaatsen. Voor de wijken met alleen ondergrondse containers bepalen we begin 2020 in overleg met bewoners hoe we hier mee verder gaan.

Vrouw bij ondergrondsecontainer met vuilnismannen