Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk in Pijnacker-Nootdorp

Een beschutte werkplek voor onze inwoners, binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat behoort dankzij de samenwerking tussen Zorgkwekerij Bloei en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vanaf vandaag tot de mogelijkheden. Wethouder Ilona Jense en Marjolein en Jaco de Hoog van Zorgkwekerij Bloei, hebben vanochtend hun handtekening gezet onder de samenwerking ‘De Hoogwerkers’.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een (arbeids)beperking, die extra begeleiding nodig hebben. Denk hierbij aan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor regulier werk veelal niet mogelijk is. Dankzij een ‘beschut’ (beschermde) werkplek kunnen zij, onder aangepaste omstandigheden en met begeleiding, toch passend meedoen op de arbeidsmarkt.

Samenwerking

Ilona Jense is erg blij met de beschutte werkplekken die De Hoogwerkers mogelijk maakt:
“Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om mee te doen in de maatschappij, bij voorkeur door te werken. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dit lang niet altijd vanzelfsprekend. Een beschutte werkplek kan dan uitkomst bieden. Om te kunnen voorzien in voldoende beschut werkplekken werken we al langer samen met Werkse! (Delft) en De Binnenbaan (Zoetermeer). Dankzij deze samenwerking kunnen we nu ook binnen onze eigen gemeentegrenzen mensen beschut werk aanbieden”, aldus Jense.

Zorgkwekerij Bloei biedt nu passende dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking en aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met de sociale werkvoorziening ‘De Hoogwerkers’ voegt Bloei hier nu ook beschut werk aan toe.

Evenwicht in draagkracht en draaglast

Marjolein de Hoog: “Hoogwerkers is er voor iedereen die de wil heeft om te werken, maar hiervoor een andere omgeving nodig heeft dan een reguliere werkomgeving. Wij geloven erin dat een betaalde baan, deelnemen aan de arbeidsmarkt en actief meedoen in de maatschappij voor iedereen mogelijk is. We kijken naar wat iemand aankan (draagkracht), en wat verzwarende omstandigheden zijn of wat de medewerker niet aankan (draaglast). Beide moeten in evenwicht zijn om te kunnen functioneren, te leren en te groeien. Het is van belang dat de medewerker niet overvraagd, maar zeker ook niet ondervraagd wordt. Met de juiste aanpassingen, ondersteuning, en begeleiding op maat hebben we met Hoogwerkers de intentie om werken mogelijk te maken waar dit in een reguliere werkomgeving niet lukt.”

Zelf aanvragen

Denk je dat beschut werk iets voor jou is? Of ken je misschien iemand voor wie beschut werk geschikt zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de gemeente Pijnacker-Nootdorp via 14 015. De gemeente maakt samen met jou een inschatting of beschut werk inderdaad past. De gemeente helpt dan bij de aanvraag bij het UWV. Meer informatie over beschut werk vind je op de website http://www.beschutaandebak.nl.