We moeten meer papier inzamelen

In Pijnacker-Nootdorp zit nog teveel papier bij het gewone afval: zo’n 30 kilo per persoon per jaar. Daarom krijgen alle huishoudens, die nu hun afval inzamelen met containers aan huis, deze maand een eigen papiercontainer. Deze huishoudens hebben inmiddels een brief gekregen van Avalex.

“We moeten meer inzetten op het inzamelen van extra papier en karton”, geeft wethouder Hanneke van de Gevel aan. “Er wordt al heel veel papier ingezameld via de verenigingen, gemiddeld 45 kilo persoon per jaar, maar er zit nog te veel papier in het restafval. Op dit moment nog gemiddeld 30 kilo per inwoner per jaar. Voor een gezin van vier personen is dat dus bijna 120 kilo oud-papier. Dit papier wordt samen met het restafval verbrand. En dat is zonde voor het milieu. Je kunt het namelijk niet uit het restafval halen, omdat je vervuild papier niet kunt hergebruiken.“

Zes maanden
De papiercontainer wordt uitgegeven voor zes maanden. Hanneke van de Gevel: “Zo kunt u zien of het voor u makkelijker wordt om papier te scheiden. Zo kunnen we hopelijk wel die resterende 30 kilo papier inzamelen. Na deze periode kunt u het Avalex laten weten als u de container weer wilt laten ophalen. Ook kunt u later aangeven of u een standaard 240 liter container wilt, of toch liever een kleinere 140 liter.”

Verder met Het Nieuwe inzamelen
“Er lijkt wat verwarring over de papiercontainer en het nieuwe inzamelen”, geeft Hanneke van de Gevel aan. “Naast het verspreiden van de papiercontainers gaan we wijk voor wijk verder met Het Nieuwe Inzamelen. Na Klapwijk en Emerald zijn we nu bezig met Vrouwtjeslant, Achter het Raadhuis en een klein stukje Nieuweveen.

Kennis en ervaring
Als een wijk over gaat op Het Nieuwe Inzamelen, betekent dit dat het restafval wordt ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers in de wijk. Aan huis worden dan alleen nog de grondstoffen GFT, oud papier en karton en PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken) ingezameld. De wijken waar het huisvuil nu met ondergrondse afvalcontainers wordt ingezameld, gaan als laatste over op de nieuwe manier van inzamelen. De gemeente wil eerst meer kennis en ervaring opdoen in Emerald. Daar wordt gescheiden afval via de bestaande ondergrondse verzamelcontainers ingezameld.

Quote Wethouder Hanneke van de Gevel:

“Er wordt al heel veel papier ingezameld via verenigingen, maar er zit nog te veel papier in het restafval. Een papiercontainer aan huis maakt het makkelijker ook dit papier te scheiden”

Meer informatie
Heb je nog vragen over de inzameling van papier? Neem dan contact op met de klantenservice via info@avalex.nl of via telefoonnummer 0900-0507.