Werkgroep maakt plan voor Klaproostunnel

De bewonersverenigingen van Koningshof en van Klapwijk hebben hun leden opgeroepen om in een werkgroep mee te denken over een opknapbeurt voor de Klaproostunnel, die beide wijken met elkaar verbindt. Ook kunnen buurtbewoners met suggesties komen hoe de tunnel wat aantrekkelijker kan worden gemaakt. Het fietstunneltje ziet er nu vrij troosteloos uit. Veel tegels ontbreken in de wanden en die zijn ook niet meer verkrijgbaar, dus de tunnel onder de Klapwijkseweg biedt een wat treurige aanblik.

Aanvankelijk was de bedoeling dat de gemeente de tunnel een flinke opknapbeurt zou geven. Hiervoor was een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. De helft van dit bedrag is echter besteed aan de bruggetjes bij de Zuiderstraat in Pijnacker en bij de Meidoornlaan in Nootdorp. Die bruggetjes zouden niet worden vervangen, maar op dringend verzoek van de bewoners werd later door de gemeenteraad toch besloten om ze te handhaven. Dat gaat dan echter wel voor een deel ten koste van het geld dat voor de Klaproostunnel was gereserveerd.

Met het geld dat nu over is, is geen volledige renovatie van de tunnelwanden mogelijk. De bewonersverenigingen denken daarom nu aan streetart, een fotocollage, afbeeldingen van de natuur in de wijk en dergelijke.

Op 6 december hebben de bewonersverenigingen weer een overleg met de gemeente over de tunnel. Voor die tijd willen ze dus suggesties vanuit hun wijken hebben, en ook zoeken ze voor die datum mensen die in de werkgroep willen meepraten.

Bewoners kunnen zich per e-mail melden via secretariaat@wijk-koningshof.nl en secretaris@bv-klapwijk.nl.