Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaat begin 2018 de Adviesraad Werk & Inkomen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Raad vervangen. Met de start van de ASD wordt sociale wetgeving als de WMO, de Jeugdwet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Participatiewet ondergebracht in één onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op sociaal gebied zal adviseren. Ook bewaakt de ASD of de gemeente inwoners en organisaties bij de beleidsontwikkeling betrekt en of de uitvoering voor de inwoners goed geregeld is. Om het team van 9 leden te kunnen samenstellen heeft de ASD deze week een vacature gepubliceerd.

Maatschappelijk betrokken mensen met ervaring of kennis op het gebied van het sociaal domein worden opgeroepen om zich als ASD-lid aan te melden. Ze moeten onafhankelijk zijn van de gemeente en van belangenorganisaties, of andere organisaties die belang hebben bij het beleid van de gemeente. Uiteindelijk worden 9 mensen geselecteerd. Het werk is vrijwillig, maar de bestuursleden ontvangen een vergoeding per vergadering. Er zullen 15 vergaderingen per jaar plaatsvinden. De vacature is te vinden op de website van Pijnacker-Nootdorp. Solliciteren kan tot 1 november 2017.