Berichten gemeenten zoveel mogelijk digitaal

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil officiële berichten vanuit de gemeente in de toekomst zoveel mogelijk digitaal verspreiden, via de eigen website. Het gaat dan vooral om de wettelijk verplichte kennisgevingen, zoals over bestemmingsplannen of vergunningen. Tot nu toe worden dit soort berichten altijd verspreid via de advertentiepagina die de gemeente afneemt in het plaatselijke huis aan huisblad Telstar.

Digitale verspreiding heeft echter voordelen, omdat het bericht dan sneller en directer bij belanghebbenden terecht kan komen. Ook is online een eerder berichten veel makkelijker terug te vinden.

Om digitale publicatie mogelijk te maken is een speciale verordening noodzakelijk. De gemeenteraad moet zich daar later deze maand over uitspreken. Digitale verspreiding van de verplichte kennisgeving levert geen financiële besparing op. De vrijkomende ruimte op de gemeentelijke advertentiepagina wordt gebruikt om plannen uitgebreider toe te lichten.