Brede steun voor burgerinitiatief

Het initiatiefvoorstel van de fractie van Gemeentebelangen om een zogenaamd burgerinitiatief gemakkelijker te maken kan in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vrijwel zeker rekenen op brede steun. Dat bleek donderdagavond in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad. Wel zijn er bij verschillende fracties twijfels over de vraag of ook belanghebbenden die niet in de gemeente wonen zo’n burgerinitiatief zouden mogen indienen.

Gemeentebelangen heeft maanden gewerkt aan het initiatiefvoorstel. De bedoeling ervan is dat burgers een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad geplaatst kunnen krijgen. Dat kan nu al, maar de drempel daarvoor is zo hoog dat er in de afgelopen jaren geen enkele initiatief is ingediend. De voornaamste drempel is volgens Gemeentebelangen het aantal medeondertekenaars dat nodig is. Het initatiefvoorstel brengt het minimum aantal ondersteuners terug naar tien: een aantal dat ook in Zoetermeer en Lansingerland wordt gehanteerd.

Uit de reacties van de andere raadsfracties valt op te maken dat er voldoende steun zal zijn als de raad volgende week een definitief besluit moet nemen. Wel tekent zich een meerderheid in de raad af die het burgerinitiatief wil beperken tot eigen inwoners. VVD-fractievoorzitter Peter van den Heuij: “We moeten voorkomen dat nationale actiegroepen hier onderwerpen op de agenda kunnen zetten.”

Opsteller van het initiatiefvoorstel Richard van Oevelen (Gemeentebelangen) wil het echter ook mogelijk maken om bijvoorbeeld mensen die een huis hebben gekocht in de gemeente maar die er nog niet wonen, de kans te geven een burgerinitiatief in te dienen.