CDA: ‘Beweringen Eerlijk Alternatief en Paul Kagie onterecht en schadelijk’

CDA betreurt de gang van zaken rondom de zoektocht naar een nieuwe wethouder. Begin juli gaf voormalig wethouder Van de Gevel aan af te treden. Een besluit dat zij nam nog voordat de gemeenteraad haar over de gevoelige kwestie in een besloten debat had kunnen bevragen en zij de gelegenheid had genomen hierover tekst en uitleg te geven aan de raad.

De verwijten die Eerlijk Alternatief en hun aangedragen kandidaat Paul Kagie uiten richting andere politieke partijen vallen ook slecht bij de CDA-fractie.

Hoofdlijnenakkoord

Fractievoorzitter Janneke Verwijmeren: “Vanaf het moment dat Hanneke van de Gevel aftrad, heeft de CDA-fractie aangegeven transparantie en zorgvuldigheid van het grootste belang te vinden bij de zoektocht naar en de benoeming van een nieuwe wethouder. Daarop hebben wij met elkaar toegezien. We hebben een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord en dan spreek je niet over een oppositie-coalitie en kan iedere fractie een wethouderskandidaat naar voren brengen. Dit is in de voorgaande raadsperiode ook gebeurd, ook toen droegen meerdere partijen een kandidaat voor”, aldus Janneke Verwijmeren.
De CDA-fractievoorzitter zegt verder bij de keuze van de kandidaat uiteraard rekening te houden met de grootte van de fractie, maar beoordeel je de betreffende persoon vooral op functierelevante criteria.

Integriteit

“Voor het CDA zijn integriteit, bestuurlijk leiderschap en bestuurlijke ervaring belangrijke toetsingscriteria en is kennis van het sociaal domein in dit geval zeer wenselijk. Om hierover te kunnen oordelen is op zijn minst een gesprek nodig met de kandidaten. Dat de heer Kagie deze kennismakingsgesprekken niet heeft willen aangaan en zich voortijdig heeft teruggetrokken, verbaast ons”, aldus Verwijmeren.

Kwalijk

Tenslotte laat de CDA- fractievoorzitter in het persbericht weten dat de beweringen over een ‘politieke coup’ en dat ‘er een spel wordt gespeeld achter de schermen’ die daar op volgden in de media, kwalijk te vinden als CDA. Dat de heer Kagie aan het begin van het proces een verkeerde voorstelling van zaken had, is een misverstand dat hij en de fractie van EA zichzelf vooral moeten aanrekenen.

Dit in de media verdraaien naar een populistisch verhaal met een slachtofferrol voor EA gaat onze fractie te ver, is onterecht en schadelijk voor de beeldvorming van de lokale politiek.”