Gebruik van vuurtonnen tijdens jaarwisseling

In Pijnacker-Nootdorp zijn géén oudejaarsvuren toegestaan. Stoken mag wel in vuurtonnen van 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 04.00 uur. Bekijk de adviezen voor het gebruik van een vuurton.

Tijdens de jaarwisseling is het gebruik van een vuurton toegestaan. Wel moeten stokers voldoen aan een aantal adviezen. Als er gevaar optreedt voor de openbare orde of als er brandgevaarlijke situaties ontstaan, kunnen de hulpdiensten altijd handhavend optreden. Het gaat om gebruiksadviezen en niet om een vergunningstelstel of meldingsplicht.

Gebruiksadviezen vuurton

 • De vuurstoker is altijd aansprakelijk voor de ongewenste gevolgen en schade die uit het gebruik van deze ton voortkomen
 • De vuurton moet een dichte bodemplaat.
 • De vuurton moet op een stabiele ondergrond staan zodat hij niet kan omvallen. Ook niet bij harde wind.
 • De vuurton mag niet op rijbanen of bruggen staan.
 • De vuurton mag niet staan op plaatsen waar schade kan ontstaan aan straatmeubilair of beplanting door hitte, rook en stank.
 • De vuurton moet minimaal vijf meter afstand van een object staan.
 • Vuurtonnen mogen gebruikt worden vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 04.00 uur. Dan moet de vuurton gedoofd zijn
 • Buiten de vuurton zijn vlammen niet toegestaan.
 • Vuurwerk mag niet in de vuurton.
 • De vuurstoker moet de vuurton na 04.00 uur doven en alle (niet)verbrande resten opruimen.
 • De vuurton en asresten moeten uiterlijk op 1 januari om 12.00 uur verwijderd zijn. Als de gemeente de vuurton verwijdert, worden de kosten doorberekend op de vuurstoker(s).