Geen nachtmetro, nog wel discussie

Nadat eerder dit jaar nog stemmen opgingen voor deelname aan een pilot voor de nachtmetro, is het na 2 oktober definitief: Pijnacker-Nootdorp valt buiten de nieuwe regeling. Volgens een ingekort schema zal de nachtmetro op lijn E wel Pijnacker Zuid aandoen, maar niet het centrum, Nootdorp of alle stations daarna. De fractie Gemeentebelangen is teleurgesteld. Zij steunen al lange tijd deelname aan de pilot. De beslissing van het college om niet mee te betalen aan de pilot, trokken zij met schriftelijke vragen in twijfel.

“Is het niet zo dat een dergelijke oplossing enkel tot gevolg heeft dat de pilot onvolledig wordt uitgevoerd? Wordt het nu niet een stuk moeilijker wordt om het succes vast te stellen?” Zo vraagt Richard van Oevelen, van de fractie Gemeentebelangen. Hij plaatst kanttekeningen bij de inhoud van de beslissing en de manier waarop deze bereikt is. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat financiering primair een taak van de MRDH is. “Is de financiering dan niet subsidiair onze taak?” Vraagt van Oevelen zich af. “De pilot wordt nu eigenlijk afhankelijk gemaakt van hoe het vervolg van de nachtmetro eruit komt te zien, waardoor het hele punt van een pilot tenietgedaan wordt. Kun je voorwaarden over geluidshinder niet beter verbinden aan een deelname aan de pilot zelf?”

De nachtmetro zal vanaf december 2017 een jaar lang een verlengde regeling hebben, maar dus niet in Pijnacker-Nootdorp. Daarna wordt bepaald of deze vorm van de nachtmetro blijvend is en of verdere aanpassingen noodzakelijk zijn.