Gemeente Lingewaard bezoekt Pijnacker-Nootdorp voor kennis over warmtenetten en geotermie

Een delegatie uit Lingewaard bracht een bezoek aan onze gemeente, geïnteresseerden in aardwarmte om kennis uit te wisselen over warmtenetten en geothermie. Gemeente Pijnacker-Nootdorp loopt voorop in het gebruik van geothermiebronnen in de glastuinbouw en bebouwde omgeving. Met de nieuwe aardwarmtebron van Ammerlaan worden straks circa 725.000 m2 glastuinbouw en 543 woningen in Pijnacker-Noord aangesloten.

Wethouder Frank van Kuppeveld
Burgemeester Ravestein ontving het gezelschap in het bestuurscentrum. Wethouder Frank van Kuppeveld gaf een presentatie over het gemeentelijke beleid rondom warmtetransitie, over de verschillende projecten die lopen in onze gemeente, over samenwerking met ondernemers en het belang van wederzijds vertrouwen en elkaar helpen. Aardwarmteprojecten doe je niet alleen. Wethouder Frank van Kuppeveld “De gemeente onderzoekt op dit moment ook andere glastuinbouwgebieden en eventueel andere woongebieden geschikt zijn voor warmte.  Hiervoor werkt zij nauw samen met de andere gemeenten in Oostland , gemeente Zoetermeer en andere stakeholders  in de Warmte Samenwerking Oostland om een integrale visie te ontwikkelen voor een regionaal gebiedsdekkend warmtenet. De warmtevraag  is groot. Naast aardwarmte is ook restwarmte uit de haven van Rotterdam nodig.  Een belangrijke schakel om restwarmte in Oostland te krijgen is de geplande leiding over Oost (Rotterdam-Leiden). De gemeente spant zich samen met gemeente Lansingerland in voor een dikkere leiding”.

Boren naar aardwarmtebronnen
Het gezelschap bracht een bezoek aan het bedrijf Ammerlaan. Leon Ammerlaan gaf uitleg over het boren naar aardwarmtebronnen, het uitrollen van warmtenetten, het contracteren van warmteafnemers , de risico’s, investeringen en wat er verder allemaal nog komt kijken bij zo’n boring. Belangrijkste factor is volgens Leon Ammerlaan “Blijven praten met iedereen en zorgen dat iedereen er beter van wordt”.