Gemeenteraad Pijnacker ligt niet dwars bij vestiging Lidl

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van het college van B & W om het bestemmingsplan voor de Korteweg in Pijnacker dusdanig te wijzigen dat de Lidl een nieuwe supermarkt kan vestigen op het verschoven bouwvlak. Alleen de fracties van Eerlijk Alternatief en Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel.

Op grond van het huidige bestemmingsplan heeft Lidl al een rechtmatige vergunning gekregen om een nieuwe supermarkt op het zogenaamde Welkoopterrein te bouwen. De gemeenteraad had eerder echter een motie aangenomen om de supermarkt op een iets andere plek neer te zetten, omdat de overlast voor de omwonenden dan flink verminderd zou worden. De gemeenteraad moest donderdagavond instemmen met het voorstel van het college om hiervoor het bestemmingsplan aan te passen.

In de afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over de nieuwe supermarkt buiten het centrum, omdat dit een te groot nadeel zou opleveren voor de winkeliers in het centrum van Pijnacker. Die zouden juist graag een nieuwe supermarkt zien in winkelcentrum Ackershof.

Niet gelukkig

Tijdens de discussie in de raad bleek dat geen enkele fractie gelukkig is met de vestiging van een supermarkt buiten het centrum. Maar de meeste raadsleden hadden de overtuiging dat die vestiging niet meer tegen te houden is. Wethouder Van Staalduine maakte duidelijk dat er inderdaad een kans is dat de provincie ingrijpt, omdat vestiging van de supermarkt op die plek niet strookt met de provinciale verordening op dit punt. Maar hij denkt dat de gemeente dan goede argumenten heeft om tegen dat standpunt in te gaan.