Gesprekken lopen vast: dan maar onteigenen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil een onteigeningsprocedure beginnen om enkele stukken grond te verwerven in het recreatiegebied Groenzoom, nabij de Molenlaan en de Keulseweg. Met de eigenaar van deze gronden wordt al jaren gesproken over verkoop, maar de onderhandelingen verlopen stroef omdat de eigenaar zijn grond eigenlijk helemaal niet kwijt wil. Hoewel de gesprekken nog steeds gaande zijn, wil het college van B & W nu toch een onteigeningsprocedure bij de Kroon aanhangig maken.

Het betreffende perceel is het laatste in het gebied dat nog niet is verworven. Het is dan ook het enige stuk grond dat nog niet betrokken is bij het 560 hectare grote natuur- en recreatiegebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, onderdeel van de zogenaamde Groenblauwe Slinger. Jaren geleden heeft de provincie al geprobeerd om de gronden in eigendom te krijgen maar de eigenaar, een fokker en handelaar in rundvee en schapen, had op een gegeven moment absoluut geen vertrouwen meer in de provincie. Toen heeft wethouder Jaap van Staalduine namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de onderhandelingen voortgezet. Vanaf het voorjaar van 2015 tot aan afgelopen zomer zijn er tal van gesprekken en onderhandelingen geweest. Bij enkele van die gesprekken waren ook de raadsleden Ina Mantjes (Gemeentebelangen) en Ilona Jense (VVD) aanwezig, niet als gesprekspartner, maar om direct kennis te nemen van het onderhandelingsproces.

Al die onderhandelingen hebben niets opgeleverd. De eigenaar van de gronden, die eerder al stukken grond in de Balij door onteigening kwijt is geraakt, wil eigenaar blijven en zelf de grond deels voor recreatie beschikbaar stellen, door middel van zogenaamde zelfrealisatie. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dit echter geen optie, onder andere omdat de eigenaar hier volgens B & W niet toe in staat is, en ook omdat dit het integrale beheer van het gebied in de weg staat.

Gesprekken ‘heel vervelend’

Ook de eigenaar van de gronden is niet blij met de gesprekken zoals die tot nu toe zijn gevoerd. Volgens een brief aan de gemeenteraad van zijn vertegenwoordiger, makelaar mr. E. Westmaas, zijn de gesprekken voor de eigenaar altijd ‘heel vervelend’. “De ambtenaar van grondzaken dreigt namelijk iedere keer opnieuw met een onteigening en gaat hier heel lichtzinnig mee om”, schrijft Westmaas aan de gemeenteraad. Ook zouden de onderhandelaren van  de gemeente niet openstaan voor ‘reëele vergelijkingen’ met andere transacties van vergelijkbare percelen grond.

In het raadsvoorstel over de onteigeningsprocedure schrijft wethouder Van Staalduine dat hij nog steeds hoopt op een ‘minnelijke verwerving’. Daar had de gemeenteraad eerder ook op aangedrongen. Al in oktober 2014 riep de raad het college in een motie op om een uiterste poging te doen om tot een minnelijke oplossing te komen. Inmiddels ruim twee jaar verder is dit nog steeds niet gelukt.