Hinder door uitlaatbedrijven rond de Dobbeplas

Er is overlast van hondenuitlaatbedrijven in het hondenbos bij de Dobbeplas. Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp stelt dat deze overlast buiten de perken gaat en gaat nu inventariseren hoeveel van deze bedrijven gebruik maken van het gebied en met hoeveel honden zij rondlopen. De uitkomst van deze inventarisatie bepaald in hoeverre er gereguleerd gaat worden.

Hinder

B & W schrijven dat aan de gemeenteraad naar aanleiding van een discussie over de hinder door de uitlaatbedrijven rond de Dobbeplas. Er zijn er soms zoveel in aantal dat inwoners die hun hond willen laten loslopen in het hondenbos er last van hebben. Een enkeling is zelfs bang om hun hond daar uit te laten.

Grote bergen hondenpoep

Een woordvoerder van de gemeente laat weten aan Pijnacker-Nootdorp TV dat de overlast uit onder meer grote bergen hondenpoep (met bijbehorende stank) bestaat. Honden mogen daar inderdaad loslopen en het is ook lastig hier een wetmatige grens in aan te geven. Er hebben zich – voor zover wij weten – geen incidenten voorgedaan, volgens de woordvoerder.

Uitwijkmogelijkheden

Een bezoekster laat weten dat de Dobbeplas een vrij klein gebied is en dat er soms wel 10 busjes van uitlaatbedrijven staan. Een van de mogelijkheden waar meerdere raadsfracties achter staan is om de hondenuitlaatbedrijven volledig te weren uit het gebied bij de Dobbeplas. Zij kunnen verwezen worden naar het nieuwe uitrenterrein in het recreatiegebied Ruyven.