Informatieavond ontwikkeling locatie brandweerkazerne

Dinsdagavond, in de Regenboog waren 120 personen aanwezig om Erwin een gemeente beleidsmedewerker de concept plannen te horen uitleggen. Doel was om in een vroeg stadium de betrokkenheid van omwonenden en belangstellenden in de begin fase van de plannen hun reacties te vernemen.

Voormalige brandweerkazerne
De gemeente gaat het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat opnieuw ontwikkelen. Aanleiding hiervoor zijn voorstellen over de nieuwbouw van de Jan Janssenhal en de Regenboogschool.

10 januari tijdens de beeldvormende raadsvergadering
De gemeente bespreekt 10 januari tijdens de beeldvormende raadsvergadering voorstellen over de nieuwbouw. Er waren diverse ambtenaren aanwezig om de praatgroepen te leiden.
De wethouders Peter  Hennevanger : portefeuille financiën en Frank van Kuppenveld: portefeuille wonen, beide aanwezig om de sfeer van de bewoners en belangstellenden te proeven.

  1. Renovatie/Nieuwbouw van de Jan Jansen Sporthal.
  2. Herinrichting van het gebied van de Klauterbeer en Brandweerkazerne.
  3. Renovatie/Nieuwbouw Integraal Kinderen Centrum Regenboog.

Opties van een alternatief waren.

  1. Jan Jansen Sporthal verplaatsen naar de Regenboog
  2. Woningbouw voor de doelgroepen op gebied van de Regenboog.

Proces in tijd.

Nota met uitgangspunten op de gemeenteraad op 4 februari 2019
Gebiedsvisie ontwikkelen van november 2019 tot februari 2020.