Jaarlijkse Anjercollecte 2018

Van 27 mei tot en met 2 juni is de jaarlijkse Anjercollecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland. Verenigingen uit Pijnacker-Nootdorp collecteren voor hun club.

In Pijnacker wordt gecollecteerd door leden van muziekvereniging Haaglanden, muziekvereniging Excelsior, toneelvereniging ’t Speeltoneel, De Trucker en St. Kinderboerderij Pijnacker. In Nootdorp collecteert Twirlteam Surprise.

50 procent
Deze verenigingen mogen 50% van de opbrengst zelf behouden. De rest gaat naar de provincie Zuid Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Passie en talent
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert het cultuur- en natuurbehoud in Nederland. Het fonds moedigt bijzondere initiatieven, passie en talent aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. Zo wordt bijvoorbeeld subsidie gegeven aan muziekverenigingen, toneelgezelschappen, filmclubs, musea en andere culturele instellingen. Door actieve fondsenwerving en bijdragen uit loterijen kan het fonds jaarlijks bijna 4.000 projecten en personen ondersteunen.

Meer informatie
Verenigingen die informatie willen over het fonds en de subsidiemogelijkheden, kunnen terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, p/a Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag, tel. (070)4417568.

www.cultuurfonds.nl.