Lezing ‘Wat doet Hoogheemraadschap Delfland?’

Met z’n allen betalen we elk jaar een flink bedrag aan waterschapsbelasting. Wat doet het Hoogheemraadschap van Delfland met onze belastingcenten? Op uitnodiging van seniorenorganisatie KBO Nootdorp komt Manita Koop vertellen wat het Hoogheemraadschap
Delfland doet en waaraan de waterschapsbelasting wordt besteed. Zij geeft haar lezing op 17 april 2019 om 11.00 uur in het Parochiehuis, Veenweg, Nootdorp. Deze lezing is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

Schoon water
Manita Koop uit Delft is bij de recente waterschapsverkiezingen als een van de weinige vrouwen weer gekozen in het algemeen bestuur van Delfland. Uit ervaring kan zij goed aangeven welke taken Delfland uitvoert en wat er allemaal bij komt kijken. Schoon water en droge voeten. Bijna vanzelfsprekend voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Veilig zwemwater en mooie vaarwegen horen hierbij. Dat gaat echter niet vanzelf. Delfland werkt ook hard aan stevige dijken en betrouwbare pompen om de 1,2 miljoen inwoners binnen het Hoogheemraadschap te beschermen tegen hoogwater.

Waterkwaliteit
In de afgelopen jaren zagen we hoe belangrijk het is om de waterkwaliteit te verbeteren. Hete zomers met blauwalgen en veel droogte en sloten met onvoldoende water van goede kwaliteit. Die problemen kan Delfland alleen samen met ondernemers, inwoners en gemeenten oplossen.
Uitdagingen voor de toekomst zijn de zorg voor meer waterberging om klimaatverandering op te vangen en blijvende aandacht voor sterke waterkeringen. Voor een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten blijft ook actie voor voldoende water van goede kwaliteit in
sloten en vaarten nodig. Het Hoogheemraadschap voert al deze taken uit in het belang van huidige en toekomstige generaties onder het motto ‘veilig kunnen wonen en werken met droge voeten en schoon water om ons heen’.

Welkom
Iedereen die belangstelling heeft voor deze lezing is welkom op 17 april a.s. om 11.00 uur in het Parochiehuis, Veenweg, Nootdorp. Voorafgaand aan de lezing, vindt om 10.00 uur de ledenvergadering van KBO Nootdorp plaats.