Lichtmonument ‘Levenslicht’ naar Pijnacker-Nootdorp

Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ‘Levenslicht’ ontworpen. Met dit monument dat uit 104.000 lichtgevende stenen
bestaat, wordt op bijzondere wijze stilgestaan bij de 104.000 uit Nederland afkomstige Holocaustslachtoffers. Deze slachtoffers worden ieder jaar rond 27 januari herdacht. Het monument is een
eenmalige aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Onthulling door Burgemeester Francisca Ravestein
Burgemeester Francisca Ravestein onthult op donderdag 23 januari om 19.45 uur het tijdelijk lichtmonument in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1. Van 23 januari tot en met 2 februari is een deel van de stenen van het lichtmonument ‘Levenslicht’ te zien in de hal van het gemeentehuis. De gemeente ontvangt ruim 600 herdenkingsstenen. De overige stenen worden verdeeld onder de andere gemeenten. Zo vormen alle kleine lichtmonumenten in de gemeenten samen één tijdelijk nationaal monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust.

Oplichten en doven
De herdenkingsstenen van het lichtmonument lichten om de paar seconden op en doven weer. Ze ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet
blijven. Gedurende de periode dat het lichtmonument in de hal staat, zijn geïnteresseerden welkom om het monument te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Als het gemeentehuis gesloten is, is het lichtmonument ook vanaf de straatzijde goed te zien.

Van harte uitgenodigd
Je bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de onthulling van het tijdelijk lichtmonument ‘Levenslicht’ op donderdag 23 januari a.s. om 19.45 uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker