Maak van je tuin een natuurrijke plek

In opdracht van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp biedt Natuurlijk Delfland op donderdag 20 mei een interessante, digitale presentatie over de natuurrijke tuin. Anna Kreffer en Geert van Poelgeest laten zien welke mogelijkheden er zijn en zij zullen antwoord geven op vragen van de deelnemers. Er kunnen maximaal 100 mensen meedoen.

Vier tuintypen

Natuurlijk Delfland onderscheidt vier typen tuinen: de versteende tuin, de monumentale tuinen, de doorzontuin en de natuurrijke tuin. Elke type tuin komt in de presentatie aan de orde. In het bijzonder mensen die meer dan 25% van hun hele tuin ‘besteend’ hebben worden uitgenodigd om mee te doen. Je kan meedoen door een code aan te vragen via: medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com

Biodiverser

Een natuurrijke tuin is een plek om alle seizoenen mee te beleven, voor jezelf, je buurt, maar zeker ook voor vlinders, bijen, vogels, misschien een egel en vele andere dieren. Hoe ziet zo’n tuin eruit en wat kun je zelf doen om zo’n tuin te maken? In kleine groepjes wordt de vraag beantwoord hoe je één type tuin biodiverser kan maken en de ideeën met elkaar besproken. Na afloop krijgen de aanwezigen een verslag toegestuurd.