Nieuwe Komkommerweg vrijdagmiddag 16 augustus open

Een weg, een fietstunnel, twee rotondes én een kruising. Ruim een jaar is er gewerkt aan de Komkommerweg in Pijnacker-Nootdorp. Een hele klus, maar vrijdag 16 augustus aan het eind van de middag kunnen we de nieuwe verbinding tussen de Delftsestraatweg en de N470 eindelijk in gebruik nemen.

Wethouder Ilona Jense is verheugd met deze nieuwe weg:
“Hiermee zetten we een flinke stap in bereikbaarheid en verkeersveiligheid in onze gemeente. De nieuwe Komkommerweg verbindt de Delftsestraatweg en de N470. Vrachtverkeer van en naar het glastuinbouwgebied Pijnacker West hoeft nu niet meer door de kernen Pijnacker en Delfgauw. Goed voor de verkeersveiligheid én voor de woonkwaliteit!”

Ook voor fietsers
Behalve auto- en vrachtverkeer kunnen ook fietsers nu meer kanten op. Naast de Komkommerweg ligt namelijk een fietspad dat aansluit op het fietspad langs de N470. Wethouder Jense: “Want er is niet alleen asfalt aangelegd, maar ook groen en water rond de weg. Dit groen is afgestemd op de ecologie in de omgeving”. Wethouder Jense legt uit: “Dieren vinden hun weg via de faunapassages en het weidevogelgebied in de Zuidpolder is goed afgeschermd met Zeeuwse hagen. Er komt nog een vogeluitkijkpunt bij de lepelaarsplas. Zo kun je het gebied meer beleven.”

Samenwerking met MRDH en provincie
De Komkommerweg is aangelegd met een financiële bijdrage van de Metroolpoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ook is nauw samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. Daarmee werd afgesproken dat er een extra rotonde op de N470 kon worden aangelegd. Wethouder Jense is daar bijzonder blij mee: “Fijn dat we de rotonde Keijzershof ongewijzigd hebben kunnen behouden. Het geld dat eerder nodig leek te zijn voor aanpassing van die rotonde is nu gebruikt voor de fietstunnel onder de nieuwe Komkommerweg. Zo hebben we de verkeersveiligheid op meerdere vlakken kunnen verbeteren.”

Lang traject
Het project Komkommerweg was er één met een lange adem. Al in 2010 is gestart met het maken van de plannen. Daarna moest de gemeente nog het ontwerp uitwerken, het bestemmingsplan aanpassen, de grond aankopen en de kassen slopen. Wethouder Jense besluit: “Heel wat jaren voorbereiding dus, maar in mei 2018 konden we eindelijk starten met de uitvoering.
En nu is het dan zover: op vrijdag 16 augustus gaat de Komkommerweg open. Een prachtig resultaat!”