Ophef over illegale helikoptervluchten Ypenburg

Zeven Statenfracties vragen het Zuid-Hollandse provinciebestuur om opheldering over mogelijke illegale helikoptervluchten vanaf Helihaven Ypenburg. Als die er zijn geweest dan willen zij dat de provincie stevig ingrijpt.

Heliplan
Verschillende Statenleden werden door de omwonenden gewezen op een artikel in de Telegraaf waarin staat dat Heliplan al vijf jaar lang vanaf de Spoorlaan bij Ypenburg zou vliegen. Vorige maand besloot Zuid-Holland nog het bedrijf een vergunning te verlenen, maar als nu blijkt dat het illegaal heeft gevlogen vragen GroenLinks, met de SP, 50PLUS, ChristenUnie/SGP, D66, PvdA en PvdD om de intrekking van die vergunning.

Stevig op treden
GroenLinks Statenlid Potjer: “Er liep al een handhavingstraject over illegale vluchten, maar als dit bericht klopt heeft Heliplan jarenlang systematisch en moedwillig de regels overtreden. 
Dat kan natuurlijk niet. Wij vragen Zuid-Holland dan stevig op te treden door de vergunning in te trekken en ook verdere actie te ondernemen. Daarbij kan je denken aan een flinke dwangsom en strafrechtelijke vervolging.”

 Van Aelst (SP) en Breitbarth (D66) vullen aan: “Jaren geleden kregen wij al de vergunningaanvraag van Heliplan, maar de vergunning is pas dit jaar ingegaan nadat Heliplan met de luchtverkeersleiding overeenstemming had over veilige vliegroutes. Zij heeft dus al die tijd gevlogen zonder dat die veilige vliegroutes waren vastgesteld.”