Parkeertekort halte Nootdorp niet snel op te lossen

Het college van B & W legt de motie naast zich neer die in september door de gemeenteraad werd aangenomen en waarin ‘zeer snel een korte termijnoplossing’ werd gevraagd voor de parkeerproblemen rond de halte Nootdorp van de Randstadrail. B & W voelen niets voor een snelle oplossing, want die is er niet. Daarom wil men liever het onderzoek van de Metropoolregio afwachten naar  het regionale P & R-beleid. Het vraagstuk van het P & R-parkeren vraagt om een regionale aanpak, omdat gebruikers van de P & R-terreinen deels ook uit de omliggende gemeenten komen, schrijft het college aan de gemeenteraad. Dat onderzoek is in het voorjaar klaar.

Volgens wethouder  Piet Melzer (Mobiliteit) is het huidige aantal van 128 parkeerplekken op bepaalde momenten in het jaar niet voldoende. Maar hij waarschuwt voor het waterbedeffect. Dat was bijvoorbeeld zichtbaar na de invoering van betaald parkeren bij de halte Meijersplein in Rotterdam. De parkeerdruk rond de haltes in Lansingerland en Pijnaker- Zuid nam toen sterk toe. “Als we in Nootdorp nog meer parkeerplaatsen toevoegen, dan heeft dat meteen een aanzuigend effect. Je moet dat regionaal aanpakken.”

Naar aanleiding van de motie van de raad is het college wel op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer plekken te creëren. Er is naar verschillende locaties gekeken, die echter niet op korte termijn te realiseren zijn of die om verkeerstechnische redenen niet kunnen. Er is bij station Nootdorp alleen een stukje grond dat nu de bestemming ‘groen’ heeft waar 19 extra parkeerplekken zouden kunnen worden aangelegd. Vanwege het bestemmingsplan zou dan een ontheffingsprocedure moeten worden doorlopen, en ook zou de aanleg van die 19 plekken bijna 40.000 euro kosten. Een korte termijnoplossing tegen zulke hoge kosten vindt het college ‘niet opportuun’.

De gemeenteraad krijgt met de brief van het college dus eigenlijk te horen dat uitvoering van de motie onhaalbaar is. De raad wordt in overweging gegeven om de aanleg van extra parkeerplaatsen en de dekking van de kosten ‘te betrekken bij de uitkomsten van het regionale onderzoek naar de P & R-terreinen langs de E-lijn’.