Raad wil opheldering van ‘nijdige’ wethouder

De fracties van de VVD, PvdA, D66, CU/SGP, EA, GroenLinks en Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hebben in schriftelijke vragen bij het college van B & W geïnformeerd of het klopt dat wethouder Minderhoud na de raadsvergadering van 16 februari te kennen heeft gegeven dat hij een motie, die door de raad was aangenomen, naast zich neer zal leggen. Dat was gemeld in een artikel op Pijnacker-Nootdorp TV. De motie had te maken met de bereikbaarheid van de zogenaamde kernteams van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bij diverse fracties waren over die bereikbaarheid klachten over binnengekomen. Daarom vroeg de gemeenteraad in de motie om in het menu van het gemeentelijke telefoonnummer 14 015 een keuze op te nemen die direct door zou schakelen tot de kernteams. Kwetsbare inwoners zouden dan niet bij verschillende ambtenaren hun verhaal hoeven doen, aldus het argument in de raadsvergadering.

De wethouder had tijdens de vergadering de motie ‘ten zeerste’ ontraden, omdat volgens hem de bereikbaarheid van de kernteams niet beter wordt met een keuze in het telefoonmenu. Ook verzette hij zich tegen de suggestie dat de medewerkers van het klantcontactcentrum, waar bellers in eerste instantie terecht komen, niet deskundig zouden zijn op het gebied van de Wmo.

De wethouder was erg teleurgesteld over het feit dat de motie ondanks zijn reactie toch door de raad, met uitzondering van zijn eigen fractie van Gemeentebelangen, was aangenomen. Pijnacker-Nootdorp TV meldde na afloop van de gemeenteraadsvergadering dat de wethouder daar ‘nijdig’ over was en had aangekondigd niets met de motie te zullen doen.

De raadsfracties willen nu van het college weten of de uitspraak van de wethouder in het artikel klopt en zo ja, waarom hij de klachten over de bereikbaarheid van de kernteams niet serieus neemt.