Rondom Wonen wil steun van de gemeente

Woningcorporatie Rondom Wonen wil graag meewerken aan het versnellen van de woningbouw in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar heeft dan wel de steun van de gemeente nodig om dat mogelijk te maken. De corporatie kan om financiële redenen zelf pas na 2018 weer huizen te bouwen. Als de gemeente bereid is om een gemeentegarantie af te geven, dan zou geld bij de banken kunnen worden geleend om al volgend jaar extra sociale woningen te bouwen.

Wethouder Melzer (Financiën) liet donderdagavond in de gemeenteraad weten dat er concrete plannen liggen voor sociale woningen in de gebieden Pijnacker-Noord, Groene vizier en Keijzershof. Voor deze plannen ligt er een  verzoek om gemeentegarantie van Rondom Wonen, en dat verzoek wordt momenteel op zijn merites beoordeeld, aldus de wethouder. “Ik wil het verlenen van gemeentelijke steun alleen doen als het echt nodig is, maar gezien de bijzondere positie van Rondom Wonen en het feit dat we jarenlang goede zaken met de corporatie hebben gedaan, ben ik wel bereid daar in dit geval mijn nek voor uit te steken.”

De bedoeling is dat al in 2017 de eerste paal voor het project wordt geslagen.