Routekaart naar CO2-neutraal gepresenteerd

De secretaris van de Pijnackerse Huurdersvereniging Argos bezocht op vrijdag 3 november 2017 het ‘Energiecafé’ in Utrecht. Een bijeenkomst om de leden van de Woonbond (de samenwerkende huurdersorganisaties) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het energie- danwel CO2-neutraal maken van alle bebouwing in Nederland. Energieneutraal betekent dat een woning netto net zoveel energie gebruikt als ze produceert (de energiemeter staat dus op nul). CO2-neutraal betekent dat een woning geen koolstofdioxide meer uitstoot (de zogeheten ‘carbon footprint’ van de woning is nul). Tijdens een bijeenkomst in Parijs in 2015 heeft bijna de hele wereld afgesproken dat ze dit gerealiseerd wil hebben in 2050. Ook Nederland doet mee. Voor woningcorporaties als Rondom Wonen betekent dit dat ze ernaar moeten streven dat hun woningbezit in 2020 gemiddeld energielabel B heeft en dat ze in 2050 geheel CO2-neutraal is.

Argos volgt deze ontwikkeling op de voet. Sinds een eerder Energiecafé in 2016 werkte W/E Adviseurs voor de Woonbond aan een ‘routekaart’, die stap voor stap het doel van CO2-neutraal in 2050 kan helpen bereiken. De achterliggende gedachte is om huurdersorganisaties een stuk gereedschap in handen te geven om de discussie met hun corporatie over dit onderwerp aan te gaan. En op de bijeenkomst van 3 november is het eindresultaat gepresenteerd. De ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ is een computerprogramma waarin men de gegevens van een corporatie invoert. Het programma geeft je dan verschillende scenario’s om het einddoel op tijd te bereiken. De Woonbond biedt nu aan om huurdersorganisaties te begeleiden in het toepassen van dit programma op hun corporatie.

Op dezelfde bijeenkomst bleek overigens ook dat Aedes (samenwerkende woningcorporaties) een eigen routekaart heeft laten ontwikkelen. Deze richt zich meer op verantwoording van het duurzaamheidsbeleid van corporaties aan de Nederlandse regering. Kennelijk hebben alle corporaties in Nederland al afgesproken dat zij deze routekaart in 2018 (volgend jaar dus) gaan uitvoeren.

Rondom Wonen is al serieus bezig met verduurzaming. Zij wordt hierbij begeleid door de Zweedse organisatie The Natural Step. Eind oktober vond een serie interviews plaats door The Natural Step met medewerkers en andere belanghebbenden. De twee mensen die bij Argos het onderwerp duurzaamheid beheren, zijn toen ook gehoord. Zij hebben mogen praten over het aardwarmteproject en de nieuwbouwplannen en legden daarbij de nadruk op het belang van goede en tijdige communicatie met de huurders. Bovendien hebben ze doorgegeven dat Argos op het standpunt staat dat verduurzaming niet mag resulteren in extra huurverhoging.

Tekst & Foto: Roel Brandsma