‘Vergunning Lidl is correct en rechtmatig verleend’

Er is geen sprake van dat er onrechtmatig een omgevingsvergunning is verleend aan Lidl voor de vestiging van een supermarkt op de Korteweg, op het zogenaamde Welkoopterrein. Die vergunning is verleend in overeenstemming met het bestemmingsplan. Ook de provincie heeft bevestigd dat deze vergunning correct en rechtmatig is verleend.

Dat antwoordt wethouder Jaap van Staalduine namens het college van B & W op schriftelijke vragen van de VVD-fractie. De VVD had die vragen gesteld na de suggestie in een van de lokale media dat de vergunning onrechtmatig zou zijn afgegeven.

De gemeente en het provinciebestuur zijn in gesprek over de vestiging van de supermarkt. De provincie vindt dat het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen, om de supermarkt iets te kunnen verschuiven, in strijd met de provinciale verordening over detailhandel. Dat heeft de provincie ook laten weten in reactie op het voorontwerp. “Het is niet uit te sluiten dat de provincie aan deze opvatting bestuurlijke consequenties verbindt”, aldus het college.

Donderdagavond neemt de gemeenteraad een besluit over de vervolgprocedure rond de bestemmingsplanwijziging.