Verkeersveiligheidsonderzoek gemeente

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek gedaan. Het onderzoek geeft de gemeente een goed beeld van plekken waar de verkeersveiligheid aandacht vraagt.

Hoewel elk ongeval er één te veel is, blijkt uit het onderzoek dat het aantal ongevallen op de gemeentelijke wegen gelukkig meevalt. Ook als je het vergelijkt met de omgeving. De ongelukken gebeuren sterk verspreid over onze wegen. Er zijn geen knelpunten waar direct actie nodig is omdat het aantal ongevallen zo hoog is. Wel laat de analyse zien dat op rotondes in het algemeen vaker ongevallen voorkomen. Vooral de rotondes waar drukke stromen autoverkeer en fietsverkeer elkaar kruisen.

Ook is er gekeken welke plekken weggebruikers als onveilig ervaren. In het onderzoek valt vooral de Kerkweg in Nootdorp op en enkele rotondes. Ook knelpunten op routes in de schoolomgeving worden regelmatig genoemd. Voor de meest onveilig ervaren locaties is gekeken of er ook ongelukken zijn gebeurd. Op die manier is er bepaald welke punten extra aandacht vragen.

Wat gaat de gemeente nu doen?
Ze gaan nu de oorzaken van onveilige verkeerssituaties verder uitzoeken. En bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen om de situatie te verbeteren. De komende jaren gaan ze aan de slag met een visie op de herinrichting van de Delftsestraatweg in Delfgauw, een onderzoek naar verbetermogelijkheden voor de veiligheid op rotondes en een onderzoek naar de veiligheid op de Kerkweg. De gemeente gaat aan de slag met het veilig inrichten van de Vlielandseweg/Katwijkerlaan en ze passen het Oranjeplein aan. Daarnaast richten ze zich ook op verkeersveiligheid rondom scholen. Met speciale lespakketten en het verkeersexamen. Ook sluit de gemeente zich aan bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes.