Vestia verkoopt vastgoed Pijnacker-Nootdorp aan woningcorporatie Staedion

Vestia verkoopt vastgoed Pijnacker-Nootdorp aan woningcorporatie Staedion
Woningcorporaties Vestia en Staedion ondertekenden op 3 juli het koopcontract voor al het vastgoed van Vestia in Pijnacker-Nootdorp. Het gaat om ruim 1.340 verhuureenheden, waaronder ruim 1.070 zelfstandige woningen en bedrijfs- en zorgvastgoed.

Onder voorbehoud

De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de externe toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats per november 2020.

Veel ervaring

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, laat weten in in Staedion een betrokken woningcorporatie te zien met veel ervaring in Haaglanden, die zich inzet voor haar huurders en woningen. “Dankzij de verkoop komt er perspectief voor de volkshuisvestelijke opgave in Pijnacker-Nootdorp, kunnen wij leningen aflossen en ons nog meer richten op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer”, aldus Arjan Schakenbos.

Behoud sociale huurwoningen

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion: “Binnen het vastgoed zitten 662 sociale huurwoningen. We behouden deze de komende jaren voor de sociale sector. De aankoop sluit hiermee aan op onze ambities om zoveel mogelijk bij te dragen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de Haagse regio.”
Om deze reden kunnen commerciële partijen en individuele huurders de woningen niet kopen. De huidige huurders kunnen blijven wonen en behouden hun huurovereenkomst.

Vervolgproces

Nu de is koopovereenkomst is getekend volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen akkoord te gaan.