Wethouder Hanneke van de Gevel en van Frank van Kuppeveld in De Schakelaar

woensdag 28 november,  een drukte van belang. Zeker meer dan honderd ouderen pakte de kans om met Hanneke van de Gevel  en Frank van Kuppeveld te spreken.  Vooraf vond dan ook  de ledenvergadering van KBO Pijnacker plaats e en vele ouderen bleven fijn zitten.

Wethouder Hanneke van de Gevel

Wethouder van de Gevel geeft uitleg over meerdere aspecten van het gemeentelijk ouderenbeleid. Ze begon het gesprek met complimenten aan de vele bezoekers, vooral dat ze nog behoorlijk vitaal waren, daar er zo vele waren gekomen. Ze waarschuwde als eerst! “Zorg in een vroeg stadium dat je de oude dag en eventuele gebreken bijtijds weet op te vangen. Vele mensen stellen dat uit”.De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een aandoening of beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Maar ook voor eenzaamheid of het maken van een netwerk daar willen ze zeer zeker ook mee helpen.

Mantelzorg soms te zwaar
Er wordt tegenwoordig veel meer gevraagd van een partner of kinderen zelf buren en vrienden. Daar kan het ook allemaal te zwaar voor worden, dan is er een mogelijkheid om gebruik  te maken van respijt zorg. Er is dag besteding, bijvoorbeeld in het huis van Rie,  maar ook logeerplaatsen bij zorgboerderij BuitenGewoon,  Kleinschalige zorg in een aantrekkelijke, landelijke omgeving voor mensen met dementie maar ook  de Weidevogelhof, alles naar gelang en de behoefte van de oudere.

Voordeeltje
Het jaar 2019 maakt het ook allemaal wat anders  en voor vele dragelijker, de eigen bijdrage per persoon voor schoonmaak maakt niet uit hoeveel uur er toebedeelt is  of rolstoel gebruik of scootmobiel en wordt totaal niet meer dan 17,50 per persoon afgerekend per maand. Het WMO loket is de juiste plaats voor inlichtingen. De wethouder kwam dus met mooi nieuws, gaf blije gezichten bij vele ouderen.

Wethouder  Frank van Kuppeveld
Wethouder  Frank Kuppeveld stond voor hetere vuren, met is zijn portefeuille Wonen, grondzaken, bouwprojecten.  Hij kwam voor het bespreken over de ontwikkelingen op het gebied van wonen voor ouderen in Pijnacker-Nootdorp.  Het vuur na aan de schenen leggen dat was zijn deel.  Hij openbaarde wat plannen  en kwam met feiten, in Pijnacker-Nootdorp zijn al 20 duizend woningen, 21 % sociaal en 9%  wat anders maar 70 % koopwoningen. In Pijnacker- Nootdorp zijn dus meer koopwoningen dan in Wassenaar. Er moet 2800 woningen bijgebouwd waarvan 30 % sociaal, er is een grote behoefte aan de randstad voor nieuwe woningen. We blijven daarom een groeiende gemeente en er is doorstroming nodig. Maar van Kuppeveld geeft wel aan dat de ouderen uit het oog zijn verloren de afgelopen jaren.

Ouderen kwamen los
Bij het oude Stanislascollege hopen ze dan ook Ouderen woningen te mogen realiseren en het liefst in het eerste kwartaal starten in 2019, maar opperde wel “lees door de regels heen”.  Ouderen uit de genodigde riepen natuurlijk “wij zijn ouderen en hebben geen tijd om op plannen te wachten, er zijn al vele plannen gemaakt maar daar is niks van terecht gekomen.”  De secretaris Interkerkelijke Stichting voor Seniorenhuisvesting te Pijnacker heeft 120 zoekende per jaar, boven de 70. De vraag is bij de ouderen het liefst te wonen in het centrum. Daar gaan ze uiteraard ook naar kijken.

Nootdorp  ook het probleem
Het is in Nootdorp niet anders maar daar komen woningen voor ouderen extreem aan de prijs , zo’n 5 ton daar gaan ze voor de deur uit. En de schuldvraag? Wordt het veroorzaakt door de project ontwikkelaars? Ook kwamen de ouderen met een optie  naar een nobel streven van kleine woningen zoals je vroeger is hofjes had zodat er een eigen community opgericht kon worden. Een oude trend nieuw leven in blazen . Frank van Kuppeveld  begrijpt alles, maar met weinig ruimte is er niet snel een oplossing mogelijk.

Stapelen
De oplossing is dan toch denken in stapelen van woningen. In Nootdorp staat nog een brandweer kazerne, waar geen brandweer meer is te vinden. Is dit een optie! School werd daar afgekeurd dus wie weet, is dit wel een mogelijkheid. Uitgesproken zijn de ouderen dus voorlopig nog niet. Wonen is belangrijk maar er moet toch nog wel het een en ander onder de loep genomen worden. Frank van Kuppeveld vroeg aan de bestuurders van alle oudere bonden en stichtingen naar ideeën.  Het werd een moeilijke middag  voor Frank waar hij makkelijk mee omging. Met een beetje vertrouwen moet het toch eens gaan lukken.

Nog even wat te zeiken
De oudere bewoners vragen wederom om een openbare  ouderen toilet in het dorp, woensdag wordt hij gebruikt door de marktverkopers.  Bij het ouder worden kan de blaas minder goed werken. De blaas kan minder urine opslaan; waardoor de plassen kleiner worden en men vaker moet plassen. Daarom voor vele oudere een probleem. Wethouder Hanneke  van de Gevel vertelde dat het wederom op de agenda is gezet. Bloemen voor de wethouders en borrel, later thuis  nog maar eens napraten.