Wordt de Noordeindseweg steeds drukker vraagt Progressief PN zich af

Noordeindseweg wordt steeds drukker, Dhr. Nederveen van Progressief PN vraagt het college, wanneer is dat genoeg, de Noordeindseweg loopt vol, en vraagt of er plannen zijn dit te verminderen, nu er ook visie is op de Buitenhout.

Mw. Jense Wethouder.”Een terechte vraag, en zit boven op de ontwikkelingen, de ene helft van de Noordeindseweg hoort bij Delft en de andere kant bij onze gemeente, dat betekend dat er aan de Delftse kant veel mogelijk is maar wij daar redelijk terughoudend in zijn. In de ontwikkelingen van de Noordeindseweg, gaat het om de sloop van glas opstallen”.

Mw. Van Viegen Fractievoorzitter PVDD  vraagt over hoeveel ruimte gaat het dan?

Mw. Jense Wethouder “Het gaat om een groene buffer van ongeveer 9000 duizend vierkante meter, 5000 vierkante meter om te realiseren extra groen in plaats van glas, en het groene lint wat daar ligt is essentieel en mooi dat het groen daar ontwikkeld wordt. Dus de vraag wanneer is dat genoeg, dat hangt af van de ontwikkelingen, er wordt wel veel gezegd dat het er heel druk is en dat er veel auto’s en zwaar vrachtverkeer overgaan.”

Er is een telling uitgevoerd door de VVD en het blijkt daaruit, dat het in de praktijk heel erg meevalt. Er gaan een kleine duizend per etmaal uur over de weg beide kanten op en nog geen 50 tot 60 vrachtwagens per dag. De vrachtwagens rijden daar het meest tussen 5 en 6 in de ochtend. Als deze bestemming niet aangepast zou worden is het gewoon glas en zou de kavel kunnen worden verkocht, maar ook dat een van de glas bedrijven zou kunnen zeggen “weet je wat ik doe, ik koop de kavel op mijn eigenbedrijf uit te bereiden”. We hebben niet voor niets dat 9000 glas opgeruimd en veel groen extra voorzien.

Mw. Jense Wethouder, blijft scherp opletten, hoeveel auto’s komen er nog bij. Er is in het verleden bij de Bieslandseweg ook gezegd, dit levert veel te veel verkeer beleving op. Met grootscheepse veranderingen komen we zeker op terug.